Image

Deelname is op eigen risico. 

De organisatie is niet aansprakelijk voor schade aan personen, eigendommen of apparatuur of voertuigen van alle soorten. Respecteer elkaars voertuigen en eigendommen.

Toegang / parkeren / camping: De aanwezige regelaars wijzen parkeer- en kampeerplaatsen aan. Dit vooral om een vlotte- en ordelijke vulling van het terrein te bewerkstelligen. Zorg ervoor dat  tent- en parkeerplaatsen weer schoon en net achtergelaten worden zoals ze zijn aangetroffen.

Alcohol: Het is voor bezoekers niet toegestaan zelf alcohol mee te brengen en te nuttigen. Er wordt geen alcohol verkocht aan personen < 18 jaar. Het is voor personen van 18 of ouder niet toegestaan alcohol door te geven aan personen <18 jaar.


Dieren: Op het terrein zijn in principe honden toegestaan. Deze moeten echter steeds zijn aangelijnd en afhankelijk van grootte, een muilkorf dragen. Laat a.u.b. geen uitwerpselen achter. De organisatie behoudt zich het recht een dier niet toe te laten wanneer de orde en veiligheid niet kan worden gewaarborgd. 

Reinheid/afval: Op het terrein zijn voldoende prullenbakken en afvaldepots aanwezig. Maak hier s.v.p. gebruik van, en laat niet achteloos afval achter. Bijzondere aandacht vragen wij voor glaswerk daar dat voor grote schade aan mens en/of voertuig kan zorgen. Sanitaire voorzieningen zijn op het terrein beschikbaar. Gelieve deze in het belang van algemene hygiëne en de grootte van het evenement schoon achter te laten.

Portretrecht / fotografie: Bezoeker(s) van dit evenement verklaren zich ermee in te stemmen dat gedurende het evenement foto- en/of video-opnamen worden gemaakt. De organisatie behoudt zich het recht voor deze foto- en/of video-opnamen zonder beperkingen te gebruiken voor promotiedoeleinden alsook op social-media en ten behoeve van commerciële activiteiten waaronder inbegrepen reclames op gedrukte media. Wanneer dit niet gewenst is dient men dit uiterlijk binnen 7 dagen na afloop van het evenement schriftelijk aan de organisatie kenbaar te maken doormiddel van een aangetekend schrijven.

Flyeren / Folderverspreiding: Er is de mogelijkheid om bij de organisatie een verzoek in te dienen om folders of flyers te verspreiden [contact@miatasatsummertime.eu]. Het verspreiden van folders of flyers op het terrein is niet zondermeer toegestaan teneinde milieuvervuiling te voorkomen. Een kostenopgave ten behoeve van het verspreiden van foldermateriaal is vooraf te verkrijgen via mail [contact@miatasatsummertime.eu]. Illegale folderverspreiding wordt beboet met een boete van €500,- netto vermeerderd met eventuele administratie- en opruimkosten.

Open vuur: Koken en gas-barbecueën is toegestaan. Het gebruik van open vuur is ten strengste verboden. Overtreding van dit gebod kan leiden tot uitsluiting en verwijdering van het evenement. In het hoofdgebouw, bij de infostand en bij de entree zijn brandblussers beschikbaar.

Verkeer: Het terrein is alleen toegankelijk voor (deelnemende) Mazda's MX-5, Miata en Eunos. Overige voertuigen kunnen worden gestald op de bezoekersparkeerplaats. Dit geldt ook voor fietsen en motoren. Op het gehele terrein geldt de wegenverkeerswet. Het besturen van een motorvoertuig onder invloed van drank en/of drugs is ten strengste verboden! Voor de veiligheid en de rust op de camping, gelieve het gebruik van voertuigen in het algemeen tot een minimum beperken. Om andere bezoekers niet in gevaar te brengen, maximaal wandeltempo aan te houden! Burnouts en/of dragraces op of in de buurt van het evenemententerrein zijn ten strengste verboden. Overtreding van dit gebod leidt tot onmiddellijke uitsluiting en verwijdering van het evenement. Voertuigen mogen in geen geval de paden (vluchtwegen) blokkeren of de toe- en uitritten onbruikbaar maken. Maak gebruik van de aangewezen gebieden om te parkeren.

Ten behoeve van het rondrijden over het evenemententerrein geldt:

  • het is niet toegestaan met meer dan twee personen op/in een auto te rijden (overbelading)
  • tijdens het rijden moeten alle inzittenden zitten op de aanwezige zitplaatsen
  • het meerijden op dorpels, deuren, kofferdeksel of motorkap is niet toegestaan
  • er mag uitsluitend met een beperkte snelheid worden gereden (wandeltempo)
  • Het betreden en rijden op niet daartoe aangewezen delen van het terrein is niet toegestaan!

Overtreding van deze regels kan leiden tot uitsluiting van het evenement.

Nachtrust: Dagelijks dient vanaf 01:00 uur de nachtrust in acht te worden genomen. Dit houdt in dat na deze tijd geen motoren meer mogen worden gestart alsook dat moet worden afgezien van het afspelen van luide muziek. Na deze tijd zijn feestgezelschappen buiten het hoofdgebouw niet toegelaten.

Aggregaten: Zelf meegebrachte stroomaggregaten zijn niet toegelaten. 

Diefstal: De organisatie is niet verantwoordelijk voor diefstal. Bezoekers worden erop gewezen dat zij alle gebruikelijke maatregelen om diefstal te voorkomen, in acht moeten nemen.

Segway/hoverboards: Gemotoriseerde tweewielers zijn op het evenemententerrein niet toegelaten. Deze kunnen op de parkeerplaats voor dagbezoekers gestald worden. Het rijden met minibikes, "Segway", "Hoverboards" of andere gemotoriseerde hulpmiddelen (ook elektrische) is niet toegestaan.

Sloopauto's/racewagens: Het slopen of demonteren van motorvoertuigen is niet toegestaan. Onze medewerkers zijn geïnstrueerd om voertuigen waarvan op voorhand duidelijk is dat zij bedoeld zijn om tijdens het evenement te worden gedemonteerd en/of gesloopt apart op te stellen op een afgesloten terrein tot einde evenement. Racewagens en andere niet-gekentekende voertuigen mogen zich alleen over het terrein bewegen na goedkeuring van de organisatie.

Overige: het vliegen met – of besturen van een afstandbestuurd vliegtuig (in het bijzonder een drone) is niet toegestaan zonder voorafgaande toestemming van de organisatie. Het vliegen boven personen of menigten is nimmer toegestaan!
Het bezit of gebruik van soft- of harddrugs is verboden. Constatering hiervan is grond voor verwijdering van het evenemententerrein en uitsluiting van het evenement.

Overtredingen: in het geval van herhaaldelijke overtredingen of wangedrag jegens de medewerkers en vrijwilligers kan (en zal) een uitsluiting en/of verwijdering van het evenement plaats hebben. Indien benodigd zullen de lokale autoriteiten worden verwittigd.

Bij het verlaten van het terrein s.v.p. Rustig en beheerst rijden. Wij willen graag ook volgend jaar dit evenement weer mogelijk maken.
Wij wensen al onze gasten een fantastisch weekend, mooi weer, vette party's, coole shows en vele, vele nieuwe Mazda-vrienden!

Uw M.A.S.-Team


Vereniging Miata Team Holland